Strona informacyjna dot. nabywania akcji firm zagranicznych

Kup-akcje jest stroną mającą na celu zapewnienie materiałów aktualnych informacji i analiz dla potencjalnych inwestorów w akcje takich firm jak - Tesla, Amazon, Boeing, które nie są notowane na GPW. Prowadzi także zestawienie i porównanie brokerów akcji i gromadzi w jednym miejscu, wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia odpowiedzialnego handlu akcjami.